Παράταση προθεσμίας για την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς και εισφοράς ΓεΣΥ αναφορικά με λογιζόμενη διανομή μερίσματος για το φορολογικό έτος 2018 / Extension of the deadline for payment of Special Contribution for Defence and GHS contribution in relation to deemed dividend distribution for the tax year 2018

Ο Ελεγκτικός Οίκος K&F Financial Services Ltd ενημερώνει το κοινό ότι το Τμήμα Φορολογίας με ανακοίνωση του επέκτεινε τη διορία για καταβολή της έκτακτης αμυντικής εισφοράς και εισφοράς ΓεΣΥ αναφορικά με λογιζόμενη διανομή μερίσματος για το φορολογικό έτος 2018 μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της K&F Financial Services Ltd είναι στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε συμβουλές/διευκρινήσεις σχετικά με τη διευθέτηση των πιο πάνω υποχρεώσεων.

K&F Financial Services Ltd informs the public that the Tax Department via announcement granted an extension to the deadline for payment of the special contribution for defence and GHS contribution in relation to deemed dividend distribution for the tax year 2018 until 30 April 2021.

The Management and staff of K&F Financial Services Ltd are at your disposal for any advice / clarifications regarding the settlement of the above obligations.